Belangenbehartiging

Het is belangrijk dat de belangen van lange mensen behartigt worden. Zo heeft belangenbehartiging voor lange mensen er in het verleden aan bijgedragen dat er nieuwe normen voor hogere deuren in nieuwbouwprojecten opgenomen zijn in het bouwbesluit.

Belangenbehartiging vindt plaatst op basis van het onder de aandacht brengen in de media en bij beleidsmakers van problemen waar lange mensen (soms letterlijk) tegenaan lopen.

Nationale dag voor lange mensen

Jaarlijks organiseert Langzijn mede een nationale dag voor lange mensen om positief aandacht te vragen voor de bovengemiddelde mens. Natuurlijk hebben we tijdens deze dag ook aandacht voor de zaken die beter kunnen.

Verengingen en stichtingen

Ook de Vereniging Klub Lange Mensen werkt aan de belangen van lange mensen. Als vereniging hebben ze veel contacten met leveranciers, de overheid en fabrikanten. In het verleden heeft ook de Stichting Lange Mensen Nederland onder leiding van Rob Bruintjes zich ingezet voor onze belangen. Helaas is deze stichting niet meer actief.