Grote Maten Beurs

In het verleden zijn er op meer locaties in Nederland grote maten beurzen geweest voor mensen met een grote maat. In het artikel 10 jaar beurzen voor mensen met een afwijkende maat staat een overzicht van de beurzen die er geweest zijn. Meerdere malen zijn er initiatieven geweest van organisatoren van grote maten beurzen om de beurs uit te breiden met lengtematen, de Andere Maten Beurs en de Bijzondere Maten Beurs zijn hier twee goede voorbeelden van.

Helaas worden deze beurzen niet meer georganiseerd.